Webshop

Komen de standen 1, 2 en 3 van de 1-2-3 doseerspeen overeen met de maten Small, Medium en Large van de normale flessenspeen?